Kolaudace rodinného domu – kompletní průběh a poplatky

Průběh realizace domu zahrnuje několik etap od přípravy projektové dokumentace přes vyřízení stavebního povolení až po samotnou výstavbu. Celý proces následně uzavře kolaudace rodinného domu. Právě ta je krokem, kterým nemovitost získává statut legální stavby určené k užívání.

Přestože kolaudace rodinného domu je běžným úředním úkonem, její zvládnutí vyžaduje trochu více času a úsilí. Majitele zrealizované stavby to zároveň bude stát nějaké peníze, neboť kolaudace domu není s výjimkou stavebníků patřících do skupiny ZTP osob zdarma. Bez absolvování celého procesu a ochoty zaplatit stanovené poplatky ale nelze začít rodinný dům využívat plně a legálně.

Jaký účel má kolaudace rodinného domu?
Pod pojmem kolaudace rodinného domu se rozumí proces úředního schvalování stavby. Jedná se o závěrečný krok výstavby domu a jeho přípravy k užívání, jehož absolvováním se zkolaudovaný dům zařadí mezi řádně obyvatelné budovy. K tomu je zapotřebí kolaudační rozhodnutí, jehož získání je cílem celého procesu. K tomu vede několik kroků, bez kterých k úspěšnému završení kolaudace nedojde.

Kdy bývá kolaudace domu vyžadována?
Možnost řádně využívat dům až po získání kolaudačního rozhodnutí vyplývá z aktuálně platné legislativy. Podle jejího znění musí kolaudaci podstoupit každý rodinný dům, jehož účelem využití je bydlení nebo rekreace. Na základě stavebního povolení se jí nevyhnou ani stavebníci, kteří chtějí objekt využívat jako dílnu či provoz. Výjimkou jsou pouze projekty, jejichž výsledkem jsou přístavby, nástavby, případně garáže, u kterých je kolaudace nutná jen v určitých případech.

Kdo vyřizuje kolaudaci a kdo jsou účastníci?
Stavebník – O vydání kolaudačního rozhodnutí žádá sám stavebník. Žádost předkládá stejnému stavebnímu úřadu, který vydal stavební povolení k výstavbě.

Vlastník stavby – Stavebník nemusí být automaticky majitelem domu. V takovém případě se do kolaudace zapojuje vlastník objektu.

Vlastník pozemku – Stejná situace nastává, pokud stavebník nebo majitel rodinného domu není zároveň vlastníkem pozemku pod stavbou.

Stavební úřad – Hlavní roli při celém průběhu kolaudace hraje stavební úřad, který vydal stavební povolení. Ten má na starosti i vydání kolaudačního rozhodnutí.

Kdy požádat o zahájení kolaudace domu?
Pro úspěšný průběh kolaudace rodinného domu je zapotřebí správně načasovat termín, kdy podat žádost o zahájení kolaudace. Stavební úřad k ní totiž přistoupí teprve tehdy, když je dům připraven k obývání. V praxi to znamená, že musí být dokončeny všechny části objektu umožňující jeho plnohodnotné užívání. Pokud je stav domu v této fázi, pak se může začít připravovat žádost o kolaudaci se všemi potřebnými přílohami.

Kolaudace rodinného domu může začít:

 • je-li hotová střecha s komínem, okapem a hromosvodem
 • jsou-li v daném rodinném domě osazena všechna okna a dveře
 • jsou-li uvnitř stavby ukončena schodiště i se zábradlími
 • pokud jsou všude nainstalovány všechny přípojky inženýrských sítí
 • je-li v koupelně nainstalována celá sestava sanitární techniky
 • je-li kompletně ukončena povrchová úprava stěn a stropů
 • jsou-li osazeny a povrchově upraveny podlahy v místnostech

Dokumenty potřebné k zahájení kolaudace:

 • vyplněná žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí
 • právoplatné stavební povolení s údaji o změně stavby
 • projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení
 • kopie stavebního deníku s údaji o průběhu stavby
 • revizní zprávy o úspěšném testování všech instalací
 • případné další podklady požadované stavebním úřadem
 • potvrzení o zaplacení správného poplatku za kolaudaci

Jak probíhá kolaudace rodinného domu?

 1. Podání žádosti – Celý proces začíná vždy podáváním žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí na příslušném stavebním úřadě. Jedná se o stejný stavební úřad, který vydal stavební povolení k realizaci.
 2. Oznámení o zahájení řízení – Po přijetí a překontrolování žádosti oznámí stavební úřad zahájení řízení všem účastníkům kolaudace a také obci, v níž je dům postaven. Učiní tak nejméně 10 dní před kontrolní prohlídkou domu.
 3. Kontrolní prohlídka – Ve stanovený termín se začne kontrolní kolaudační prohlídka. Ta má za úkol překontrolovat, zda je reálné provedení stavby stejné jako její návrh. Komise ze stavebního úřadu zároveň prověří, zda je stavba bezpečná a zda nepředstavuje riziko pro životní prostředí.
 4. Vydání kolaudačního rozhodnutí – Pokud stavba splňuje všechny nároky, stavební úřad může začít připravovat vydání kolaudačního rozhodnutí. Na jeho vydání má 30 dní ode dne, kdy obdržel žádost. V případě náročnějších projektů se tato lhůta může zdvojnásobit.

Jaké jsou poplatky za kolaudační rozhodnutí?
Získáním kolaudačního rozhodnutí se dům stává úředně legální obytnou nemovitostí. Na závěr zůstává pouze zajít na městský nebo obecní úřad a požádat o soupisné číslo. Zároveň je třeba navštívit katastr a sdělit mu vznik stavby na daném pozemku.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram